// added for slider conflict by msn

 33  59  48  88(021)    

داده کاوی

انبار داده ها

ابزارهای بصری سازی

آموزش

شناسایی کسب و کار

business intelligence | هوش تجاری

هوش تجاری

Business Intelligence

هوش تجاری به مجموعه اي از تكنيك ها و ابزارهايي اطلاق مي شود كه از آنها براي تبديل داده هاي خام به اطلاعات معني دار و مفيد استفاده مي شود. تجزيه و تحليل اطلاعات و كمك به تصميم سازي از اهداف پياده سازي هوش تجاري در كسب و كار است.

مديريت استراتژيك بدون كسب اطلاعات موجود در كسب و كار ممكن نيست. از طرف ديگر هر روز به حجم اطلاعات موجود اضافه ميگردد. فن آوري هوش تجاري ( BI)  قادر است مقادير زيادي از اطلاعات را تلفيق كرده و روابط پيچيده بين انها را به نمايش بگذارد. بیشتر بخوانید....

 

Qlik View

افزایش هوش سازمانی و بصری سازی سریع داده های کسب و کار با باسابقه ترین ابزار دنیا

 

با QlikView آشنا شوید. 

 

 

Microsoft Business Intelligence

استقرار هوش تجاری در سازمان با محبوب ترین کمپانی نرم افزاری دنیا

 

با Microsoft BI آشنا شوید. 

Tableau Software

افزایش ادراک با بصری سازی داده ها توسط قدرتمندترین ابزار بصری سازی دنیا

 

با Tableau Software  آشنا شوید.

 

 

Oracle BI

BI

ابزار هوش تجاری اوراکل Oracle BI یک Platform جامع هوش تجاری است .

 

با Oracle Business آشنا شوید. 

 

 

هوش تجاری از صفر تا صد

  • تعاریف کلی هوش تجاری
  • چرا هوش تجاری؟
  • ﺍﺟﺰﺍﺀ هوش تجاری
  • ﮔﺎم هاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي هوش تجاری
  • ضرورت استفاده از هوش تجاری در شرکت ها
  • اهداف اصلی هوش تجاری
  • مسائل عمده در راهکار هوش تجاری
  • خروجی هوش تجاری
  • و ...
هوش تجاری از صفر تا صد