// added for slider conflict by msn

بلاگ

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

مخفی کردن ستون ها و ردیف ها

گاهی اوقات شما ممکن است بخواهید مقادیر در محاسباتتان قرار دهید اما نخواهید نمایش داده شود. به عنوان مثال، در نمایی از رشد سه ماه ممکن است شما بخواهید اولین بازه (سه ماهه) به این دلیل که قابل مقایسه با سه ماهه های دیگر نیست مخفی شود.

 1. با کلیک  راست برروی سطر و ستون آنها را مخفی کنید

برروی سطر و یا ستون راست کلیک کنید، سپس گزینه ی مخفی کردن را انتخاب کنید

22- نمایش سطرها و ستون های مخفی شده

فیلد منو برای  سطر و یا ستون مخفی شده بازکنید و گزینه نمایش داده مخفی شده را انتخاب کنید.

3

مثال: در مثال ذیل هر سه ماه  با سه ماه قبلش مقایسه می شود، همانطور که می بینید سه ماه اول به دلیل اینکه  قبلش مقداری جهت مقایسه وجود ندارد خالی است. به همین دلیل شما می توانید این ستون را مخفی کنید.

4

 

key incaditors

شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) را می‌توان به عنوان ابزاری قدرتمند و حیاتی برای مدیران و رهبران سازمانی در راستای درک میزان موفقیت و نیز انطباق با مسیر برنامه راهبردی به شمار آورد. مجموعه مناسبی از شاخص‌ها افق‌های روشنی پیرامون عملکرد سازمان در برابر دیدگان مدیران ارشد روشن می‌نماید و مواردی از عملکرد سازمان را که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، مشخص می‌کند. بودن وجود KPI دقیق و شفاف، مدیران ارشد در تاریکی حرکت خواهند کرد.

مشکلی که بسیاری از مدیران با آن مواجه هستند در این است که بسیاری از سازمان‌ها حجم وسیعی از داده‌ها که سنجش آن آسان است، جمع‌آوری می‌شود و مدیران بدون داشتن هیچ دیدی و در حالیکه تشنه اطلاعات مناسب می‌باشند، در آنها غرق می‌شوند. مدیران اثربخش به خوبی این نکته را درک کرده‌اند که با فهم دقیق ابعاد کلیدی عملکرد شرکت و تعیین KPI دقیق و حیاتی برای آنها می‌توان عملکرد شرکت را به طور کارا و مفید تحت کنترل درآورد. به عنوان مثال یک دکتر می‌داند که با سنجش ضربان قلب، فشار خون، کلسترول و … می‌تواند وضعیت سلامت و حال عمومی بیمار خود را در گام اول تشخیص دهد.

 

در راستای تعیین KPI مناسب و دقیق، مدیران ارشد سازمانی باید در گام اول استراتژی سازمان را به خوبی تعریف نمایند و سپس اهداف راهبردی سازمان را مشخص کنند. در گام بعد برای تحقق هر یک از اهداف راهبردی، شاخص‌های کلیدی مناسبی که میزان تحقق آن هدف را نمایان کند، تعریف کنند. این اقدام سبب می‌شود KPI همسو با اهداف راهبردی سازمان و اولویت‌های بحرانی کسب‌وکار باشد.

با تحقیق پیرامون شاخص‌های کلیدی شرکت‌ها و سازمان‌ها بدون توجه به نوع کسب‌وکار و اندازه آنها، این نتیجه متصور است که بسیاری از شاخص‌ها میان آنها مشترک است و برخی از شاخص‌ها که خاص نوع کسب‌وکار آنها است، متفاوت خواهد بود. در این مجمل فهرست برخی از مهمترین شاخص‌ها که در بسیاری از سازمان‌ها کاربرد دارد و سنجش آنها به پیشرفت عملکرد سازمان کمک میکند، اشاره کرده ایم .

14 شاخص‌ سنجش عملکرد مالی شرکت:

1. سود خالص(Net Profit)

2. حاشیه سود خالص(Net Profit Margin)

3. حاشیه سود ناخالص ( Gross Profit Margin)

4. حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin)

5. نرخ رشد درآمد

6. میزان کل بازگشت سهامدار (Total Shareholder Return)

7. میزان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added)

8. میزان بازگشت سرمایه ( Return on Investment)

9. میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی (Return on Capital Employ)

10. میزان بازگشت دارایی‌ها

11. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity Ratio)

12. چرخه تبدیل وجوه نقد (Cash Conversion Cycle)

13. نرخ سرمایه در حال کار (Working Capital Ratio)

14. نرخ هزینه‌های عامل (Operating Expense Ratio)

8 شاخص‌ مربوط به مشتری:

1. امتیاز ترویج مشتری: مشتریان به سه دسته ترویج دهنده (آن دسته از مشتریان راضی که در هر شرایطی از شما خرید می‌کنند)، مشتریان منفعل(آن دسته از مشتریانی که از شما راضی هستند، ولی از خرید رقبای شما نیز اجتناب نمی‌کنند)، مشتریان مخالف و ناراضی (آن دسته از مشتریانی که از شما ناراضی هستند و به برند شما صدمه وارد می‌کنند)

2. نرخ حفظ مشتری

3. شاخص میزان رضایت مشتری

4. امتیاز میزان سوددهی مشتری

5. ارزش طول عمر مشتری

6. نرخ گردش مالی مشتری

7. میزان تعامل مشتری

8. شکایات مشتری

40 شاخص‌ مربوط به بازار و بازاریابی:

1. نرخ رشد بازار

2. میزان سهم بازار

3. میزان نفوذ برند در بازار

4. نرخ مکالمه با مشتریان

5. رتبه جستجوی برند در اینترنت

6. نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت از سوی مشتریان

7. سطوح مشارکت آنلاین مشتریان

8. میزان مشارکت در شبکه‌های اجتماعی

9. سنجش عملکرد اجرایی شرکت

10. سطوح شش سیگما

11. نرخ استفاده از ظرفیت منابع موجود

12. سطح موارد زائد و دور ریز در فرآیندها

13. زمان چرخه تکمیل سفارش

14. نرخ ارائه به‌هنگام و کامل خدمت

15. نرخ کمبود موجودی

16. میزان انحراف از برنامه زمانی پروژه

17. میزان انحراف از هزینه‌های پروژه

18. شاخص میزان ارزش حصول شده

19. بازگشت سرمایه پیرامون نوآوری‌های مختلف

20. میزان دوباره‌کاری

21. شاخص کیفیت

22. شاخص اثربخشی تجهیزات

23. میزان زمان خرابی یا کار نکردن خرابی ماشین یا فرآیند

24. شاخص‌های عملکرد کارکنان

25. میزان ارزش افزوده سرمایه نیروی انسانی

26. میزان سود به ازای هر کارمند

27. شاخص رضایت کارمندان

28. سطح مارکت کارمندان در کار

29. نرخ آشفتگی کارکنان

30. میانگین مدت زمان بودن کارمند در شرکت

31. میزان غیبت از کار

32. امتیاز بازخورد 360 درجه

33. زمان استخدام

34. میزان بازگشت سرمایه‌های حاصل از آموزش نیروی انسانی

35. سنجش عملکرد حفاظت از محیط زیست و پایداری اجتماعی

36. میزان استفاده از کربن

37. میزان استفاده آب

38. میزان مصرف انرژی

39. میزان صرفه‌جویی

40. میزان نرخ بازیافت

برگرفته از سایت مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر
منتشر شده در بلاگ

اخیرا سیستم‌های هوش تجاری با اولویت بالایی در فهرست بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

طبق نظر رین اشمیت و فرانسیس ، سیستم هوش تجاری مجموعه یکپارچه ای از ابزارها، فن آوری‌ها و محصولات برنامه ریزی شده ایست که برای جمع آوری، هماهنگی، تحلیل و در دسترس قرار دادن داده ها استفاده می شوند. به عبارتی دیگر وظیفه اصلی سیستم هوش تجاری شامل اکتشاف هوشمند، یکپارچه سازی، تجمیع و تحلیل چند بعدی داده های نشات گرفته از منابع مختلف اطلاعاتی است بطور ضمنی در این تعریف داده‌ها، منابع بسیار با ارزش سازمان در نظر گرفته شده است بطوریکه از کمیت به کیفیت تبدیل می شوند.

بر اساس تحقیق‌های بسیاری که در مورد CSFها انجام شده، پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری پیرو سنت و رسوم پروژه‌های کاربردی مانند سیستم‌های تراکنشی نیست . اما این نوع پروژه‌ها ویژگی‌های مشابهی هم با سیستم‌های زیر بنایی همچون ERP ها دارند. پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری فعالیت‌های ساده‌ای همچون خرید ترکیبی از نرم افزارها و سخت افزارها نمی‌باشد بلکه یک تعهد پیچیده است که نیاز به زیرساخت‌ها و منابع مناسب در طول یک دوره دارد.

csfs framework for implementation of bi systems

گام اول در CSFها بحث و جستجو

چارچوب CSFها در شکل زیر نشان داده شده و بطور خلاصه تشریح می‌کند که چطور مجموعه‌ای از عوامل مهم منجر به اجرای موفقیت آمیز سیستم هوش تجاری می‌شوند. آریاچاندرا و واتسون معیار موفقیت اجرای این تحقیق را در دو بعد کلیدی می‌بینند: عملکرد فرایند "مانند اینکه فرایند پیاده سازی سیستم هوش تجاری چطور پیش رفت" و عملکرد زیرساخت "بطور مثال کیفیت سیستم و استاندارد خروجی." عملکرد زیرساخت به سه متغیر عمده موفقیت IS شباهت دارد که توسط دلون و مک لین توصیف شده ، یعنی کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کاربرد سیستم، بطور خاص، کیفیت سیستم مرتبط با ویژگی‌ کارایی سیستم پردازش اطلاعات است. یعنی سیستم باید انعطاف پذیر و قابل سنجش باشد و توانایی یکپارچه کردن داده ها را داشته باشد. کیفیت اطلاعات به دقت، کامل بودن، بهنگام بودن، تناسب، انسجام و سودمندی اطلاعات تولید شده توسط سیستم اشاره میکند. کاربرد سیستم به عنوان "میزان استفاده از خروجی یک سیستم اطلاعاتی" تعریف می شود. متعاقبا،کاربران و سازمان‌ها مزایای اجرای سیستم هوش تجاری را ارزیابی می کنند.این برداشت از مزایا قسمتی از زنجیره تکاملی تعاملی کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که برای حمایت بیشتر از نیازهای در حال تحول کسب و کار منجر به بهبود سیستم های هوش تجاری می شود.

منبع: Learnbi.ir

عوامل حیاتی در موفقیت سیستم‌های هوش تجاری (Critical Success Factors)

منتشر شده در بلاگ
یکشنبه, 16 خرداد 1395 19:30

تحلیل بانکداری

 

تحلیل بانکداری

bank analysis

کیفیت خدمات یکی از راههای متمایز کردن بانک ها از یکدیگر است .هوش تجاری و نرم افزار Tableau یکی از ابزارهایی است که می تواند بانک ها را با ارایه سطح جدیدی از تحلیل داده ها در رسیدن به این مهم کمک نماید.

شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها به دلیل ویژگیهای بارز و ارزشمند هوش تجاری در عرصه تحلیل های بانکداری یکی از مشتریان بالقوه هوش تجاری هستند. برخی از این ویژگیها عبارتند از:

 • بر اساس این نرم افزار بانکها می توانند گزارشاتی پویا مبتنی بر وب برای مشتریان خود طراحی کنند تا آنها به راحتی ارزش اندوخته و سرمایه ها ی خود را ارزیابی کنند.
 • تحلیل های شرطی «اگر-آنگاه» تامین می کند تا به مشتریان کمک نماید اثرات تغییر در تصمیم های سرمایه گذاری را بتوانند به راحتی درک کنند.
 • با داشبوردهای تعاملی بانکداری، وام ها را ملاحظه و ریسک را مدیریت می نماید.
 • درباره حساب های ویژه ای که نیازمند توجه هستند، به صورت پویا گزارش هایی تولید می کند.

 

بانکداری را برای مشتریانتان امکانپذیر کنید

با نک ها با استفاده ازهوش تجاری ابزارهایی را دراختیار مشتریان خود قرار می دهند که آنها به راحتی بتوانند به مدیریت و تحلیل شرطی (اگر-آنگاه) سرمایه های خود بپردازند و با در دست داشتن داشبوردهایی مملو از اطلاعات همراه با کاربری ساده و آسان تصمیم های درست را اتخاذ کنند.

مشتریان بالقوه با در دست داشتن این داشبورد می توانند ارزش سرمایه گذاری در سهام را برای خود تخمین بزنند. با انتخاب تاریخ سرمایه گذاری و ارزش سرمایه گذاری و با تعریف این که به چه مقدار سرمایه گذاری در کدام بخش علاقمند هستند، کاربر می تواند بلافاصله سود و یا ضرر اسمی چنین سرمایه گذاری را مشاهده کند.

با استفاده از هوش تجاری مشتریان بانک می توانند دریابند که آیا سرمایه گذاری های قبلی سودهی قابل قبولی داشته است و یا اگر در یک صنعت و بازار دیگری سرمایه گذاری می کردند سود بیشتری به دست می آوردند. کاربران هوش تجاری به سرعت اصول سرمایه گذاری را خواهند آموخت و تصمیم های آگاهانه ای خواهند گرفت. این فرآِند باعث خواهد شد با اعتماد به بانک خود و استفاده از سیستمهای نوین سرمایه گذاری به راحتی در این عرصه فعالیت و به هدفهای خود در بازار سرمایه دست یابند.

banking analysis

هوش تجاری به شما این امکان را می دهد که گزارش های دینامیک، شفاف و متمرکز بسازید.

بانک ها نیاز دارند که دقیقا بدانند در تمام سطوح تجاریشان چه اتفاقی می افتد. این امر برای آن هایی صادق است که در سطح شرکت و سطح شعب کار می کنند – شفافیت آسان به شما اجازه می دهد تا حوزه های پیشرفت را با وضوح بیشتری ببینید.

بانکها با استفاده از ابزارهای هوش تجاری به راحتی بر فروش وامهای خود در سراسر کشور نظارت خواهند داشت. ریسکهای سرمایه گذاری را به راحتی شناسایی خواهند کرد و نحوه توزیع محصولات و بسته های بانکی خود را در سطح فعالیت خود مدیریت خواهند نمود و حوزه هایی که ریسک بانک در ارائه محصولاتش پایین می آید را کشف خواهند کرد.

هوش تجاری داشبوردهایی را در اختیار بانک قرار می دهد که بتواند تمامی حسابهای مهم خود را کشف کند مشتریان مهم خود را شناسایی و مشتریان مقرض خود را در سراسر شعب خود لیست کند. این داشبوردها به بانکدار اجازه می دهد تا کلیه اسناد وامها را از کلیات به جزئیات بررسی نماید و متوجه شود در اسناد دارایی بانک چه اتفاقاتی در حال وقوع است. نتایج را بر اساس سطوح جغرافیایی (ناحیه ای، استانی و یا شعب بانک) توزیع کند و سپس آنها را بر آن اساس فیلتر نماید. یا خلاصه گزارشی از وضعیت وامهای تصفیه نشده بگیرد و یا مشتریان را بر اساس وامهای وصول شده و یا وصول نشده تفکیک نماید.

کارکرد و روند کارتهای اعتباری را توسط هوش تجاری ارزیابی کنید

اغلب، بانک ها هزاران نمایه از مشتریان مختلف و صدها محصول در دارایی اعتباری خود دارند. برای این که ضررها به حداقل برسند، بانکداران باید همیشه بدانند که چه اتفاقی در دارایی هایشان در حال وقوع است.

این تصویر بخشی از سیستم تعقیب اعتبار است که به بانکداران اجازه می دهد حساب های مشکل دار را تعیین کنند و فرصت ها را قدر بدانند.

 

منتشر شده در بلاگ

نرم افزار Tableau ابزاری قدرتمند برای توسعه و توانمند سازی بازیهای کامپیوتری

Tableau نرم افزار قدرتمندی است برا ی جذاب تر کردن و توسعه بازیهای کامپیوتری. با کمک این نرم افزار شما می توانید حجم عظیمی از داده ها را در چند دقیقه بفهمید و هر کاری را انجام دهید: از تحلیل شخصیت ها تا آمار بازیکن ها یا نظارت بر انتشار نرم افزاری یا تصحیح باگ ها.

 • می توانید از نحوه تعامل بازیکنان با بازی خودتان آگاه شوید
 • به یک ارزیابی از میزان محبوبیت شخصیت های بازی و رسیدن به موثرترین راهبردها استفاده نمایید
 • می توانید با رسیدن یه یک تحلیل سازنده از نحوه استفاده کاربران از مشخصات بازی تان آگاه شوید
 • به شکلی تعاملی میلیون ها سطر داده را با Tableau Data Engine پرس و جو کنید

 

محبوبیت و کارایی شخصیت های متفاوت را اندازه بگیرید

یکی از سخت ترین و چالشی ترین بخش های طراحی بازی برای طراحان همان خلق شخصیت های بازی است طراح از یک سو دوست دارد شخصیت های متنوعی با نقش ها و تم های جذاب و متفاوت خلق کند و از سوی دیگر به راحتی به ارزیابی قوی و یا ضعیف بودن شخصیت مورد نظر به نسبت جایگاهش برای ایجاد یک توازن مکانیکی در بازی بپردازد.

به راحتی با Tableau داده های شخصیت ها را تحلیل کنید تا بتوانید الگوهایی را که تمامی شخصیت های بازی در آن ظاهر خواهند شد را طراحی کنید و با فیلتر کردن آنها مشخصاتی از تطابق و ترکیب تیمی را به دست بیاورید.

Tableau محیط مجازی آسانی است که به شما اجازه می دهد سوالات خود را درباره شخصیت های بازی بپرسید.مثلا چرا شخصیت A بیشتر از شخصیت B انتخاب شده است؟ آیا شخصیت B مشمئزکننده است یا کار دیگری هم انجام می دهد؟

یا در بخش دیگیری این داشبورد به شما اجازه می دهد تا نقاط قوت و ضعف ترکیب تیمی را و همچنین عملکرد شخصیت خود را در بازی های جنگی بررسی کنید.

همین چنین در ادامه فرآیند طراحی بازی، Tableau به شما اجازه می دهد تا به نگرشی درست در خصوص عملکرد شخصیت های بازی برسید و داده های شخصیتی را با داده بازیکن مقایسه کنید تا اگر شخصیت خاصی باعث می شود بازیکنان بیشتر بازی کنند یا طیف وسیعی از بازی ها را انتخاب کنند، بفهمید.

 

game analysis in tableau

الگوهای بازی و تعامل کاربری را بررسی کنید

همواره شرکتهای بازی های آن لاین در تحقیقات ابتدایی خود حجم عظیمی از داده ها را جمع آوری می کنند که در نهایت و فقط بخش کمی از این اطلاعات برای بازی مورد استفاده قرار می گیرد. Tableau این توانایی را در اختیار طراحان قرار می دهد تا تصویری روشن از مسیر و اتفاقات بازی را در پس زمینه کار داشته و بر اساس آن به تصویر و درکی درست از رفتار کاراکترهای بازی برسند.در این حالت تقاط قوت بازیکنان و کاراکترها مشخص شده و با استفاده از داده های منطقی و مورد نیاز به بهبود بازی و ترغیب بازی کنندگان جهت ادامه بازی کمک نمایند.

 

فرصت های درآمدیِ جمعیت بازیکنان و رفتار اجرایی

در طراحی یک بازی داشتن اطلاعاتی نظیر اینکه این بازی مورد علاقه مردان است یا زنان ؟ میانگین سنی بازیکنان چند سال است ؟ چه ساعتی از روز و چند ساعت از زمان خود را اختصاص به بازی می دهند؟ در طول بازی از چه شیوه هایی برای بازی استفاده می کنند ؟ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .

در واقع دانستن این جزییات به معنای داشتن کلیدهایی برای پادشاهی شماست. بازی ها درگیرانه تر می شوند زیرا فعالیت می تواند مناسب تر شود. همچنین سودمندتر می شوند زیرا اکنون شما می توانید اد-آن ها و تبلیغاتی ارایه دهید که به مخاطب هدف برسند.

شما احتمالا همه داده های موردنیاز را برای درک این بینش کسب کرده اید. با Tableau می توانید به سادگی و به سرعت آن ها را تحلیل کنید و تصمیم بگیرید.

 

computer game popularity
computer game popularity

 

درک کنید که مشتریان چگونه از بازیکن به مشتری تبدیل می شوند

گاه طراحان بازی ها با این مشکل مواجه شده اند که کاربران یا همان بازیکنان در مراحلی از بازی آن را رها کرده و میلی به ادامه بازی ندارند! داشبورد اطلاعاتی این نرم افزار به طراح این توانایی را می دهد تا بتواند بفهمد بازیکنان در چه سطوحی از بازی و به چه دلایلی آن را رها میکنند.

اکنون می تواند با رفع این موانع و جذاب تر کردن بازی برای کاربران با استفاده از تحلیل های درست داده های خود پلان و برنامه ایی جامع و کامل را برای کسب در آمد های بالاتر از کسب و کار خود پیاده نماید.

 

منتشر شده در بلاگ
سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 19:30

هوش تجاری از صفر تا صد

BI ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، اﺑﺰار و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ داده ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺪﻳﺮانﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪ

در عصر اطلاعات، کسی که اطلاعات دارد، دارای قدرت است. هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود. اخذ اطلاعات صحیح در زمان صحیح اساس و پایه این سازمان‌ها است. ﻫﻮﺵ تجاری ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﺵ تجاری ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻓﮑﺮﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﻓﻬﻢ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﻭﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻮﺵ تجاری ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻮﺵ تجاری ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭﺳﺖ، ﺭﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ.

 

تعاریف کلی هوش تجاری

 • BIنخستین بار در سال 1989 توسطHoward  Dresner از گروه Gartnerبه منظور توصیف یک سری ازمفاهیم و فناوری های طراحی شده با هدف بهبود تصمیم گیری در کسب و کار به واسطه استفاده از حقایق و سیستم های مبتنی بر حقیقت معرفی شد.
 • BIهمه راهکارهاو ابزارهایی است که باهدف معنا بخشی به داده ها و فرایند تصمیم سازی, طراحی و پیشنهاد شده اند.
 • BIمی کوشدبا استفاده از تکنیک های پیشرفته ارزیابی و تحلیل داده ها,مفهوم یا معنایی را ازدل آنها بیرون بکشد.
 • BIطیف وسیعی از فناوری کامپیوتری را در بر می گیرد این طیف شامل نرم افزارهای کاربردی,مدل های کسب و کار و الگوهایی است که به انواع شرکت ها و سازمانهاکمک میکند.
 • داده های پراکنده موجود را به اطلاعاتی کار گشا, قابل فهم,قابل تبادل (به اشتراک گذاری میان مدیران) وقابل ذخیره سازی برای تصمیم سازی های بعدی تبدیل کنند.
 • هوش تجاری شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌سازد.

به عبارتی دیگر ...

هوش تجاری، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم ، بلکه بعنوان یک معماری و یک رویکرد جدید است که شامل مجموعه ایی از برنامه های کاربردی و تحلیلی که به استناد پایگاههای داده ، کمک به اخذ تصمیم گیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسب و کار می شود.

چرا هوش تجاری؟

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه‌حل BI می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها متمایز نماید.

این راه‌حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با بکارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می‌سازد. این راه‌حل این امکان را به سازمان می‌دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را مانیتور کنند. امروزه سازمان‌های پیشتاز صحبت از ERP و CRM و.... نمی‌کنند، رویکرد سازمان‌ها به سمت BI است. آنها به دنبال بهینه‌سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و زیرمجموعه‌های وابسته به خود می‌باشند.

ﺍﺟﺰﺍﺀ هوش تجاری

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﻮﺵ تجاری ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ تجاری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﻭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻮﺵ تجاری ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:

انبار داده ﻣﺨﺰﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ تجاری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﮑﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺛﺒﺖ، ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺵ ﻭﺩﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻱ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﺻﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺩﻩ:ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ (ﺳﺒﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ)، ﺩﺍﺩﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، (ﻣﺜﻼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ) ﻳﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻭﻥ، ﻳﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ: ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻳﮏﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﻣﺮﮐﺰﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩﺑﻨﺪﻱ ﻭﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ،ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ تجاری ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﻒ ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻘﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻥ، ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻫﻮﺵ تجاری ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻱ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﻭﻱ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﺯﻱ، ﺳﺆﺍﻝ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻥ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ، ﮐﺎﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻦ، ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺻﺪﺍ،ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﻮﺵ تجاری ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ 1 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

bi components | اجزای هوش تجاری

ﮔﺎم هاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي هوش تجاری

ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻫﻮش ﺗﺠﺎري در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد

1. شناسایی منابع داده

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده هاي در ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﻼك، اﺻﻨﺎف، ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻃﺮحﻫﺎ، ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ، اﺳﻨﺎدﻣﺎﻟﯽ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ وﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ، ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از داده ﻫﺎيﮐﺎﻏﺬي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در ﺣﺎل ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داده اي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزيﻫﻮش ﺗﺠﺎري ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.

2. اﺳﺘﺨﺮاج ، ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﺎرﮔﺬاري داده ﻫﺎ ( ETL(Extract transfer loading:

ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻫﺮﻣﻨﺒﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد، ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ دادهﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻏﺬيﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد، ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﻫﺎي ﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وآﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﯾﺶ دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد

ﺗﺠﻤﯿﻊ داده:

دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻏﺬي وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهاي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه:

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوريﻫﺎي داده ﮐﺎوي و ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺑﺮﺧﻂ اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزيﻫﺎ ﺑﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت:

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوريﻫﺎي داﺷﺒﻮرد و اﺑﺰارﻫﺎيﮔﺰارشﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ . در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮔﺎمﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻫﻮش ﺗﺠﺎري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

bi Implementation | پیاده سازی هوش تجاری

ضرورت استفاده از هوش تجاری در شرکت ها 

 • تعیین گرایشهای تجاری سازمان.
 • تحلیل عمیق بازار.
 • بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان.
 • تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتریان.
 • شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند.
 • افزایش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف سازی رویه فرایندهای کلیدی.
 • استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان.
 • تسهیل در تصمیم گیری.
 • تشخیص زود هنگام خطرات.

با توجه به موارد گفته شده می توان گفت که احساس نیاز به وجود هوش تجاری در سازمان برای اولین بار در سطوح بالای مدیریتی احساس می شود و از بالای هرم ساختار سازمانی به بخشهای زیرین منتقل می شود، ولی برای ایجاد آن میبایست از پایینترین سطوح و لایه ها شروع کرد.

اهداف اصلی هوش تجاری

 • سازمان نیازهای اطلاعاتی ضروری و حساس خود را تشخیص نمی‌دهد یا نمی‌شناسد.
 • سیگنال‌های ضعیف از فضا و محیط کسب و کار دریافت نمی‌شود یا قابل تشخیص نیستند.
 • اطلاعات و داده‌هایی که از برخی منبابع بیرونی می‌رسند به‌گونه‌ای بهینه‌ای جمع‌آوری نشده‌اند.
 • اطلاعات و دانش پرسنل سازمان به‌صورت بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
 • حجم اطلاعاتی که باید ذخیره، دسته‌بندی، پردازش و تحلیل شوند خیلی زیاد است.
 • ابزارها سیستم‌های اطلاعاتی و محاسباتی ناکارآمد به‌نظر می‌رسند.
 • از اطلاعات و داده‌های موجود در سازمان درست استفاده نمی‌شود.

مسائل عمده در راهکار هوش تجاری

10 مساله عمده که توسط BIهدف قرار گرفته اند:

 • عدم تشخیص نیازهای اطلاعاتی ضروری و حساس درسازمان.
 • عدم دریافت سیگنال های ضعیف از فضا و محیط کسب و کار.
 • عدم جمع اوری بهینه اطلاعات و داده های بیرونی .
 • عدم استفاده بهینه اطلاعات و دانش پرسنل.
 • حجم اطلاعات که باید ذخیره,دسته بندی پردازش و تحلیل شوند خیلی زیاد است.
 • ناکارامدی ابزارهای سیستم های اطلاعاتی و محاسباتی.
 • از اطلاعات و داده های موجود در سازمان درست استفاده نمی شود.
 • از اطلاعات هم می توان پول در آورد
 • کارمندان را می توان به آگاهی مسلح کرد
 • تهدید کسب و کار های نو ظهور

خروجی هوش تجاری

 • گزارشات استاندارد. (چه رخ داده است؟)
 • گزارشات (Ad hoc چه  مقدار؟ چه تعداد؟  کی؟ کجا؟ ...)
 • جستجوی  (Drill down/Upمشکل دقیقاً کجاست؟)
 • هشدارها/سیگنالها (چه عملی مورد نیاز است تا انجام گیرد؟)
 • تحلیل آماری (چرا چنین چیزی رخ داده است؟)
 • پیش بینی/تخمین (چه خواهد شد اگر این روند ادامه یابد؟)
 • مدل سازی پیش بینی کننده (چه چیزی پیش خواهد آمد؟)
 • بهینه سازی (بهترین چیزی که میتواند رخ دهد چیست؟)

سه مزیت و کاربرد اصلی هوش تجاری

 • تصمیم‌سازی بهتر و سریع‌تر در کسب و کار
 • تبدیل «داده‌ها» به «اطلاعات»
 • به‌کارگیری یک رهیافت منطقی در مدیریت

ریسک‌های استراتژیکی هوش تجاری Strategic Risk of BI

 • تصور اینکه واحد IT  متولی اصلی پروژه است.
 • تغییر اولویّت‌ها و یا سیاست‌های سازمانی.
 • تلقی کردن /BI به عنوان یک پروژه سیستمی‌دیگر، بجای اینکه آنرا مدیریّتی/استراتژیک بدانند.
 • جایگزین سازی یک پروژه ERP به‌‌جای برنامه
 • حمله به کل پروژه تنها در یک فاز.
 • خوش بینی غیر واقع بینانه نسبت به کیفیت داده‌های سیستم‌های عملیاتی
 • سازمان مدیریت پروژه ناکارآمد. شفاف نبودن نوع ارتباطات و عدم ثبات در کمیته تصمیم‌گیری.
 • عدم آشنائی کافی با مفاهیم Knowledge Management ،  Business Performance Management، BI
 • فرض این که /BI یک پروژه است. هر پروژه با بودجه و زمانی مشخص به پایان می‌رسد در حالیکه BI اساساً یک برنامه بلند مدت بوده و تا زمان حیات سازمان/بنگاه ادامه می‌یابد.
 • فقدان ماموریّت و موضوعات (مشکلات موجود، فرصت‌های آتی) روشن پروژه.
 • باور این که با فعّال شدن سیستم و مشاهده خروجی، پروژه به پایان رسیده است

اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان

تاثیرات کوتاه مدت و خرد

در سطح عملیاتی است که فرایند در دفعات بالا و معمولا به صورت تکراری در رده های پایین سازمان انجام می شود و معمولا با حجم کمی از داده ها سر و کار دارند. تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل ساخت یافته و توسط مدیران رده پایین اتخاذ می شود.

سطح تاکتیکی

این عملیات می تواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین، نحوه انجام آن، گزارش گیری و نهایتا جمع بندی دادههای مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد. تصمیمات گرفته شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل نیمه ساخت یافته و توسط مدیران میانی اتخاذ می شود .

 

نقش فرهنگ سازمان

برای موفقیت در استقرار و کارایی یک سیستم BI در یک سازمان باید برخی موارد از ریشه های فرهنگی سازمان تغییر کند، چون این موارد در میزان بهرهوری سیستم هوش تجاری نقش بسزایی خواهند داشت.

برخی موارد مانند تلقی سازمان از اطلاعات که به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمانی محسوب میشود و نوآوری که در سازمان باید بخشی از کار تجاری سازمان تلقی شود و نوع تفکر سازمان در مورد اطلاعات و نوآوری مسلما در بستههای نرمافزاری وجود ندارند، بلکه باید در لابه لای لایههای زیرساخت سازمان فرهنگ سازی و لحاظ گردند.

نتایج

 • افزایش نرخ بازگشت سرمایه
 • افزایش ارزش افزوده
 • افزایش درآمد
 • بهینه سازی فرایندها و استفاده از فرصتهای بازار
 • کمک به جلب و حفظ مشتری و موثر در مدیریت مشتریان
 • انسجام در سیستمهای کاربردی و قابلیت پیام دهی آنها به یکدیگر
 • سازماندهی فعالیتهای پیچیده حول محور هوشمندی کسب و کار و هم افزایی تزایدی  نتایج تحلیلی حاصله 

هوش تجاری صفر تا صد

منتشر شده در بلاگ

در دنیای امروز با افزایش روز به روز حجم اطلاعات و به نوعی شیوع پدیده " انفجار دانش " و یا "انفجار اطلاعات " شناسایی و مدیریت منابع اطلاعات به مفهوم پیچیده و تخصصی تبدیل شده است، چرا که این اطلاعات تبدیل به منبع عظیم و غنی تحولات عظیم بشری شده است و باید منجر به عملکرد بهینه تر، هوشمندانه تر وبا سرعت بیشتر گردد.

 

...

تعریف مدیریت اطلاعات :

مدیریت اطلاعات علمی بسیار نوظهور است که با فرآیند گسترش اطلاعات هر روز بر اهمیت آن نیز افزوده می شود. امروز با گسترش اینترنت و سهل الوصول بودن انتشار و استفاده از اطلاعات مدیریت اطلاعات را با چالشی مهم روبرو ساخته است و یک مدیر اطلاعات باید توانایی جمع آوری، نگهداری، بازیابی، اشاعه اطلاعات را در مکان و زمان مناسب داشته باشد.

data management | مدیریت داده

 

...

مهم ترین تنگنا اضافه بار اطلاعات است!

واژه "اضافه بار اطلاعات "برای اولین بار در کتاب "شوک آینده" الوین تافلر مطرح شد و کم کم به یکی از پر کاربردترین واژه های مباحث بازیابی اطلاعات تحت وب تبدیل شد .این واژه یکی از واژگان نوظهوری است که با گسترش اینترنت به مقوله بازیابی اطلاعات بیش از اندازه و یا ناخواسته می پردازد. بر اساس تعریف لغت نامه آنلاین کتابداری و اطلاع رسانی "به شرایطی که اطلاعات بیش از اندازه برای موضوعی در شرایط جستجوی آن لاین و پرسش در غالب واژه های کلی در اختیار باشد اضافه بار اطلاعات می گویند." مطالعه در خصوص مدیریت اطلاعات و معضلی به نام اضافه بار اطلاعات نیازمند آن است شناخت کافی و جامع نسبت به منابع اطلاعاتی مختلف و تعیین محل آنها در مخزنی نا منظم به نام اینترنت، ابزار های مناسب برای این کار و درک تفاوت این ابزارها و نیز نحوه استفاده از آنها را داشته باشیم. البته هنوز یک سوال اساسی با توجه به این که بر خلاف عصر گذشته تکنولوژی های جدید جایگزین نمی شود بلکه به منابع اطلاعاتی افزوده می شود؛مطرح است که آیا مشکل اصلی مدیریت اطلاعات اضافه بار آن است؟ یا نه کثرت کانال های اطلاعاتی و ارتباطی است ؟

 

...

داده، اطلاعات و دانش :

متاسفانه بسیاری از تجارب سنتی در زمینه مدیریت اطلاعات به صورت خطی هستند. در واقع می توان گفت : مشکل عمده نه اطلاعات بیش از اندازه، بلکه اطلاعاتی باشد که غیر مفید یا بی معنی هستند. و مدیریت اطلاعات در واقع روشی است برای ایجاد رابطه بین داده ها، اطلاع و دانش تا تسلط لازم بر اطلاعات حاصل شود .بر اساس تعاریف استاندارد : "داده " به واقعیت های خام اطلاق می شود. "اطلاع"، داده هایی است که در یک زمینه و مفهوم معنی دار سازمان یافته باشد. و "دانش"، داده های سازمان یافته ای است که درک شده و به کار گرفته شود

data information knowledge | داده اطلاعات دانش

 

...

نقش کاربران :

پس از درک تفاوت سه مفهوم فوق یکی از کلیدی ترین وظایف مدیر اطلاعات داشتن شناخت کافی از کاربران اطلاعات است. کاربران از طیف های مختلف علمی و اجتماعی به عنوان مصرف کننده اطلاعات خروچی های کانالهای اینترنتی به این دلیل که اطلاعات به دست آمده با پیش زمینه ذهنی آنها سازگار نیست تصور کنند که با اضافه بار اطلاعات مواجه شده اند حال آنکه چنین تصوری غلط است. یک روش برای حل این مسئله آن است که کاربران اطلاعات جدید به دست آمده را در ساختار دانش موجود تفسیر کنند و مدل آنالوگ ذهنی خود را با جهان دیجیتال هماهنگ کنند.

 

...

نقش مهان پردازش امین :

شرکت مهان پردازش امین با درک صحیح مفاهیمی چون داده، اطلاعات و دانش و با داشتن تسلط و تجربه کافی در زمینه مدیریت اطلاعات این امکان را به کاربران می دهد تا بتوانند با شناسایی منابع اطلاعاتی خود و پردازش و مدیریت صحیح این اطلاعات به آورده های ارزشمندی از فضای کاری خود دست یابند و با با بکار گیری هوش تجاری این اطلاعات ارزشمند و ذیقمت خود را که گاها به تصور نادرست اطلاعات بی ارزشی هستند را تبدیل به دانش نمایند از سوی دیگر تولید دانش نیز خود پروسه ایی تخصصی است که مهان پردازش امین با در دست داشتن آخرین تکنولوژی های هوش تجاری می تواند خدماتی حرفه ایی و تخصصی را به کاربران ارایه نماید. در حال حاضر یکی از معضلاتی که سازمانها، شرکتها بخصوص اهالی کسب و کار با آن دست به گریبانند عدم شناخت صحیح از اطلاعات و داده های صحیح و یا عدم دسترسی سهل و آسان به تمامی منابع اطلاعاتی خود در زمان و مکان ضروری و مورد نیاز بسیاری از فرصت های کاری خود را ازدست داده و متحما خسارات های جبران ناپذیری می شوند در حالی که می توانند به راحتی با استفاده از هوش تجاری و تخصص این مجموعه به کسب و کار خود رونق ببخشند .

Business processes

شناسایی منابع اطلاعاتی معتبر برای پاسخ به نیاز مخاطبین

منتشر شده در بلاگ

visualization tools comparison

business intelligence tools comparison

مقایسه ابزارهای هوش تجاری

مقایسه ابزارهای بصری سازی اطلاعات

 

همواره سوالات متعددی پیرامون مقایسه ابزارهای بصری سازی داده (هوش تجاری) میشود. در جدول زیر سعی شده تا مقایسه میدانی بین ابزارهای بصری سازی همچون qlikview , tableau software, و دیگر پلت فورمهای موجود انجام شود. همانطور ملاحظه می فرمایید، بسیاری از جوانب مطرح در انتخاب یک ابزار برتر هوش تجاری در این جدول در نظر گرفته شده است.

 

business intelligence and visualization tools comparison مقایسه ابزار های بصری سازی

 

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید با کارشناسان ما در این حوزه تماس حاصل فرمایید. تحلیل رایگان و ارائه دموی نرم افزارهای فوق برای شما رایگان خواهد بود.

تلفن تماس:02188485933

منتشر شده در بلاگ
یکشنبه, 29 فروردين 1395 19:30

هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

هوش تجاری در سازمان ها

تصمیمات کلان سازمان با هوش تجاری

● کلیات هوش تجاری 

هوش تجاری یا هوش کسب و کار که قالب عمده تری را مانند استفاده‌های تجاری و غیر تجاری (نظامی و غیر‌انتفاعی) در بر دارد، عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش پرس و جو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند. یک هوش تجاری براساس یک معماری بنگاه تشکیل شده است و در قالب پردازش تحلیلی برخط (OLAP) به تحلیل داده های تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می‌پردازد. هوش تجاری، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکردی جدید موردنظر است که البته شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیم گیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسب و کار می پردازند. اما هوش تجاری از مناظر دیگر: از منظر معماری و فرایند به هوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها و نهایتا بر فرایندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته می شود. بازار هوش تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان می داند. از نقطه نظر فناوری نیز هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخالت سخت افزار و نرم افزار در مغز افزار ها به حساب می آید. ولی به بیان ساده تر هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند بالابردن سود دهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده‌های موجود در فرایند تصمیم گیری. در صورتی که مفهوم هوش تجاری بدرستی درک و منتقل نگردد، موجب می شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این توقعات مواردی را از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوش تجاری فقط به دنبال کوتاه کردن مسیر های پرس و جو در داخل اطلاعات است و خود مستقلا و بدون نیاز به اطلاعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکاری نیست

● ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها 

همانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود، هوش تجاری در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است و به طور اعم می توان اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد

۱) تعیین گرایشهای تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها به دنبال اهداف کلان و اساسی خود متمرکز شود
۲) تحلیل عمیق بازار
۳) پیش بینی بازار که می تواند قبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان کند
۴) بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان که می تواند موجبات استمرار کسب و کار باشد و از دست دادن این اعتماد و رضایتمندی مراتبی را برای بنگاه به همراه دارد. 
۵) شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند، می توان با پیگیری رفتار آنان، جهت‌گیریهای کلان و استراتژیک را انجام داد
۶) تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتریان
۷) افزایش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف سازی رویه فرایندهای کلیدی
۸) استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
۹) تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می‌شود
۱۰) تشخیص زود هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصتهای کسب و کار قبل از اینکه رقبا آن را تصاحب کنند

 

ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمان هابا توجه به موارد فوق می توان گفت که احساس نیاز به وجود هوش تجاری در سازمان برای اولین بار در سطوح بالای مدیریتی احساس می شود و از بالای هرم ساختار سازمانی به بخشهای زیرین منتقل می شود، ولی برای ایجاد آن می‌بایست از پایین‌ترین سطوح و لایه ها شروع کرد
مهمترین نیاز یک مدیر،داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست است. فرایند تصمیم گیری می تواند به سه بخش کلی زیر تقسیم شود. با توجه به انواع مختلف تصمیم گیری (بر اساس میزان ساخت یافته بودن آن) هر یک از بخشهای اهمیت متفاوتی خواهند داشت
۱) دسترسی، جمع آوری و پالایش داده ها و اطلاعات مورد نیاز؛ 
۲) پردازش، تحلیل و نتیجه گیری بر اساس دانش؛ 
۳) اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن
در هر یک از موارد فوق، سازمانهای قدیمی که از هوش تجاری استفاده نمی کنند، دارای مشکلاتی هستند که اغلب از عواملی چون حجیم بودن داده ها، پیچیدگی در تحلیلها و ناتوانی در ردگیری نتایج فرایندها و پیامدهای تصمیمات گرفته شده، نشئت می گیرند. هوش تجاری با کمک به حل مشکلات فوق، به دلیل ساختاری که در سازمان به وجود می آورد، فرصتهای جدیدی نیز برای رشد سازمان ایجاد می کند و نه تنها عامل حذف مشکلات است، بلکه با صرفه جویی در زمان و هزینه، شرایط کاری را دگرگون می سازد

 

● اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار 

برای اینکه یک سیستم با هوش تجاری بدرستی عمل کند، با شناخت موقعیت‌ها که چه اطلاعاتی در اختیار چه افرادی قرار گیرد، باید روابط بین افراد و اطلاعات و روند اجرای پروسه ها بدقت مورد بررسی قرار گیرد
هوش تجاری در سازمان، کلیه کاربران و همینطور روابط بین آنان را در نظر دارد تا زنجیره ارزش بنگاه به کمال پوشش داده شود و فرایندی از قلم نیفتد
برای اجرای هر گونه فرایند بهبود در سازمان می بایست مهارتهایی خاص آن فرایند ترتیب داده شود که البته برای فرایندهای کلان نظیر هوشمندی کسب و کار دقت نظر خاصی مورد نیاز است
مهارتهای کسب و کار اعم است از روال کسب و کار و ارتباط با استراتژی سازمانی به همراه فرایندهای دگرگون‌سازی، که در تعیین خط مشی سازمانی بسیار حائز اهمیت است. مهارتهای فناوری اطلاعات که به صورت فنی به مدیریت تغییر کمک می‌کند و پشتیبان متدولوژی های تحلیل است نیز می بایست، در سازمان به حدی کافی موجود باشد. مهارت دیگری باعنوان مهارتهای تحلیلی شامل خلاصه سازی تحلیل و کاوش و تشریح درست، به اندازه سایر مهارتها قابل ملاحظه است که این سه نوع مهارت در برخی بنگاهها دارای یک مرکز تلاقی هستند که آن دقیقا مرکز ارتقای هوشمندی کسب و کار تلقی می شود و هرچه وسیع تر باشد، مسلما هوشمندی کسب و کار در سازمان بیشتر و هرچند کوچکتر باشد هوشمندی در آن کسب و کار کمتر وجود دارد (شکل
۱) البته در برخی از سازمانها که جزیره‌ای عمل می‌کنند محدوده هریک از این مهارت هرچند که وسیع باشند، ولی هیچ همپوشانی ندارند و مسلما اجرای اینگونه طرحها ( هوش تجاری) در این سازمانها تعریفی ندارد، چون شرط اصلی استفاده از فناوری نوین هوش تجاری، کار در محیط رقابتی است و شرکتهایی که به صورت جزیره ای عمل می کنند، اصولا در این محیط نمی توانند وارد شوند

نقش هوشمندی در کسب و کارها
نقش هوشمندی را در کسب و کارها می توان به صورت زیر مشاهد کرد
اگر سازمان در لایه های زیرساختی و تراکنشی خود از فناوری استخراج و انتقال و تبدیل داده ها استفاده کند و بستری از هوش تجاری را در تکنولوژی داده کاوی فراهم آورده باشد و همچنین ابزار BI را مبتنی بر فناوری اطلاعات و مشتری‌گرایی به کار گیرد، هوشمندی در این کسب و کار کارآمد خواهدبود
چنانچه در بستر BI از استانداردها و برنامه های کاربردی، راهبردی، عملیاتی، تحلیلی نیز استفاده شود، هوشمندی در این کسب و کار اثربخش است. زمانی هوشمندی نقش اهرمی را در کسب و کار به عهده می گیرد که عملکرد به دقت ارزیابی شود و فرهنگ سازی در بین کاربران آغاز شده باشد. درنهایت برای تحقق این هدف می بایست متودولوژی BI و مهارتهای آن در بدنه سازمان مستقر شود
هنگامی که سازمان به سمت اهداف جهانی سازی با استفاده از مجازی شدن متمایل شود و پا از ساختمانهای فیزیکی به عرصه مجازی نهاده شود، می تواند روند اجرای فرایندهای درون سازمان خود را به حد اعلا شفاف و نقش هوشمندی را یک نقش رقابتی سازد، بنابراین با این نقطه قوت با رقبا به رقابت بپردازد

 

● اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان 

رشد تصمیم گیری سازمان معمولا بدین ترتیب است که پایین ترین سطح انجام فعالیتهای تجاری یک سازمان، سطح عملیاتی است که فرایند در دفعات بالا و معمولا به صورت تکراری در رده های پایین سازمان انجام می شود و معمولا با حجم کمی از داده ها سر و کار دارند. تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل ساخت یافته و توسط مدیران رده پایین اتخاذ می شود. نتایج حاصل از این تصمیمات، تاثیرات کوتاه مدت و خرد در سازمان دارند

 

اهمیت هوش تجاری در سازمان ها سطح تاکتیکی در سازمان مربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام می شود. این عملیات می تواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین، نحوه انجام آن، گزارش گیری و نهایتا جمع بندی داده‌های مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد. تصمیمات گرفته شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل نیمه ساخت یافته و توسط مدیران میانی اتخاذ می شود و نهایتا بالاترین سطح استراتژیک مربوط به تصمیم گیریهای کلان سازمان است که توسط مدیران رده بالا اتخاذ می‌شود. این نوع استفاده‌ها در دفعات کم و در دوره های طولانی انجام می شود، اما ممکن است با حجم بالایی از اطلاعات و پردازشها همراه باشد. تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل غیر ساخت یافته و توسط مدیران ارشد انجام می شود و نتایج حاصله تاثیرات بلند مدت و کلانی در مسیر حرکت سازمان دارند
کاربرد هوش تجاری در سطح استراتژیک را می توان به نوعی برای کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و بهینه سازی فرایندها در کنار یکدیگر، در نظر گرفت. این سیستم ها روی برخی ویژگیهای مهم مالی و سایر پارامترهای مهم دیگر در افزایش کارایی سازمان متمرکز می شوند. بدیهی است که سیستم در این سطوح می‌بایست فرایندهای خارجی سازمان را نیز در بر بگیرد. خصوصیات مختلف برنامه‌های کاربردی در مقاطع مختلف سازمان، باعث ایجاد تفاوتهایی در ابزارها، تکنیک ها و زیرساختهای مورد نیاز برای هر یک از آنها می شود. استفاده از ابزارهای تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح بالا انجام می شود که نیازمند پردازشهای بالا با میزان دسترسی انبوهی از اطلاعات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر از عملیاتی است. بخش عملیاتی هوش تجاری بیشتر وظیفه جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی آنها را در و یا پایگاه داده های خصوصی بر عهده دارد

 

● تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری 

در هر دقیقه، دوهزار صفحه مطلب علمی به حجم اطلاعات شبکه اینترنت افزوده می‌شود. هر روز بیش از ۳۰۰ میلیون صفحه در اینترنت فرستاده می‌شود و تقریبا ۵ سال طول می‌کشد که بتوان مقالات و مطالب به روز شده در ۲۴ ساعت را به تمامی خواند. بنابراین تمام اطلاعات از چنین نرخ رشدی برخوردارند. در بخشهای تحقیق و توسعه اغلب یک گروه چند نفری شروع به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می‌کنند و شاید اطلاعاتی مشابه، اما با نامهای مختلف را بایگانی کنند و معمولا چندین و چند بار در این گروهها دوباره و چند باره کاری اتفاق می‌افتد
در عصری که زمان، کلید اصلی در تجارت است، شرکتها به استفاده از ابزارهای اطلاعاتی روی آورده اند تا بتوانند اطلاعات مورد نظر را بسرعت ازمنابع استخراج کنند هوش تجاری در امر تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان بویژه سطوح مدیران ارشد با تحلیل اطلاعات و روشهای پرس و جو تسهیلات زیادی را فراهم می کند که متداولترین این روشها به قرار زیر است
▪ On-Line Analytical Processing (OLAP) 
▪ On-Line Transaction Processing (OLTP) 
▪ Data Warehousing (DW) 
▪ Data Mining (DM) 
▪ Intelligent Decision Support System (IDSS) 
▪ Intelligent Agent (IA) 
▪ Knowledge Management System (KMS) 
▪ Supply Chain Management (SCM) 
▪ Customer Relationship Management (CRM) 
▪ Enterprise Resource Planning (ERP) 
▪ Enterprise Information Management (EIM) 
لازم به ذکر است، صرف وجود تمام این تکنیک ها در سطح سازمان بدون در نظر داشتن فرهنگ سازمان و رویکرد سیستمی موجود بین کارکنان نمی‌تواند اثبات کننده هوشمندی کسب و کار آن سازمان باشد. به همین علت است که برای هوش تجاری از کلمات استقرار و پیاده سازی استفاده می کنند نه از کلمه نصب؛ چراکه عواملی دیگر نیز غیر از بسته های نرم افزاری در درست کار کردن هوش تجاری موثرند و به همین منظور در تعاریف آن را رویکرد معماری نوین نامیده اند، زیرا از ابتدای فرایند تدوین داده ها تا مراحل ذخیره سازی و فراخوانی مجدد و استخراج دانش مورد نیاز، هوشمندی، رفتار ملموس است
مواردی مانند زیرساختهای سازمان و یا فرهنگ سازمان در پیاده‌سازی هوش تجاری بسیار نقش قابل ملاحظه و حساسی را ایفا می کنند برای موفقیت در استقرار و کارایی یک سیستم BI در یک سازمان باید برخی موارد از ریشه های فرهنگی سازمان تغییر کند، چون این موارد در میزان بهره‌وری سیستم هوش تجاری نقش بسزایی خواهند داشت. برخی موارد مانند تلقی سازمان از اطلاعات که به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمانی محسوب می‌شود و نوآوری که در سازمان باید بخشی از کار تجاری سازمان تلقی شود و نوع تفکر سازمان در مورد اطلاعات و نوآوری مسلما در بسته‌های نرم‌افزاری وجود ندارند، بلکه باید در لابه لای لایه‌های زیرساخت سازمان فرهنگ سازی و لحاظ گردند

 

● عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان 

عوامل موثر بر هوش تجاری
همانطور که یک رویکرد سیستمی دقیق و به روز مانند هوش تجاری می تواند بر کارایی و عملکرد سازمان تاثیرات زیادی بگذارد، بسیاری از عوامل و نیز بر میزان کارایی هوش تجاری سازمان تاثیر گذارند، از جمله این عوامل می توان به مشتریان، رقبا، شرکا تجاری، محیط اقتصادی و کارکنان داخلی اشاره کرد. با توجه به این نکته که هیچ کسب و کاری بدون مشتری معنا ندارد، پایش رفتار مشتریان و مخصوصا شناسایی آنان از حیث دائمی یا موقتی بودن می تواند در پیش بینی میزان دقیق عرضه و تنظیم میزان تقاضا بسیار کارامد واقع شود. بنابراین تکنیک‌های سیستم های حمایت تصمیم‌گیری هوشمند (IDSS) و مدیریت ارتباط با مشتری که در متن معماری هوش تجاری نهفته است، می توانند روند حرکت سازمان را با عقاید و علایق مشتریان همگام کنند. نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با مشتریان مانند اینکه: مشتریان واقعی چه کسانی هستند؟ این مشتریان چه کالاهایی و در چه زمانی می‌خرند؟ چگونه می توان الگوهای خرید مشتری را استخراج کرد؟ چگونه می‌توان میزان وفاداری مشتری را بالا برد؟، معضلات فراوانی را در اجرای چنین رویکردهای نوینی به بار خواهد آورد
با توجه به این منطق که اگر به هر تحلیلگری در قالب سیستم یا سازمان، اطلاعات ناقص یا اشتباه وارد شود، خروجی آن هرگز قابل ارزیابی مطلوب نخواهد بود و اگر بهترین ساز و کارها در اختیار افراد نا مناسب قرار گیرد، مطمئنا ضمن کاهش عمر مفید کاری آنها، کارایی قابل توجهی هم نخواهند داشت، پس با توجه به آثار هوش تجاری بر سازمان باید بر تاثیرات عوامل متعدد داخلی و خارجی سازمان بر هوش تجاری مطالعه کرد تا سازمان باوجود صرف هزینه و زمان هنگفت برای ایجاد تغییرات کلی، در خروجی دچار خسارات جبران ناپذیری نشود؛ چراکه تصمیمات اساسی و استراتژیک در سازمانها با بهبود قسمتی از آن بسیار متفاوت است. این تصمیمات استراتژیک روند تفکر و حرکت سازمان را به کل تغییر می‌دهند و در صورت شکست، رجوع به نقطه اول و اصلاح اشتباهات یا تغییر جدید امکان پذیر نیست، زیرا تغییر فرهنگ سازمانی و نگرش افراد مستلزم برداشتن گامهای طولانی مدت و برنامه‌ریزی شده است. بنابراین کم تخمین زدن تاثیرات عوامل به نظر کوچک می تواند پایان یک راه امیدوارکننده و روشن را تیره و تار کند. ممکن است سازمانها در مواردی مشابه باشند، ولی هرگز دقیقا عملکرد یکسانی نداشته باشند و حتی اگر عملکردشان نیز بسیار به هم مشابه باشد، محیط فعالیت متفاوت یا خاص باشد و با توجه به سایر موارد باید اینگونه معماریهای بنیادین را طبق زیرساختها و ویژگیهای سازمان، طراحی، برنامه‌ریزی و پیاده سازی کرد


نتیجه گیری 
در این مقاله سعی بر آن شده است تا با ارائه توان فناوری جدید هوش تجاری و معرفی برخی مزایا و محسنات آن و تمرکز آن بر تصمیمات سازمانی - بویژه تصمیمات کلان که توسط مدیران رده بالا گرفته می شود - بتوان سختیهای کسب و کار امروز را تحلیل کرد تا توسط ارزیابی و تحلیلهای این فناوری جدید هوشمند ، قبل از اینکه مخاطرات، سازمان را تهدید کنند و صدمات اقتصادی گزاف آنها مانع از بازار مناسب و باعث کاهش کیفیت عملکرد شود، آنها را پیش بینی و چاره جویی کرد و همچنین پیش از آنکه فرصتها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود، آنها را به دست آورد که البته این اهداف صرفا با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش تداوم ابدی شیوه کسب و کار تحقق خواهد یافت.

نویسنده: امین گلستانی

منابع
۱ - Knowledge Management and Project Management, SCHOENERT, SILKE. 
۲ . www.businessobjects.com 
۳ .www.elite.com 
۴. www.wipro.co.in 
۵. www.rsearch.ibm.com 
۶ .www.developer.com

منتشر شده در بلاگ

ابزار بصری سازی و آنالیز داده Tableau Desktop

با کمک نرم افزار tableau desktop پاسخ سوال های خود را از آنچه تصور می کنید سریعتر می یابید

tableau desktop visualization tools in business intelligence

 

Tableau Desktop  یک نرم افزار آنالیز داده است که شما را در جریان آنچه که در جریان است قرار می دهد. به راحتی آموخته می شود، به سادگی استفاده می گردد و ده ها برابر سریعتر از دیگر راه حل هایی است که شما برای آنالیز داده های خود سراغ دارید. این ابزار بر اساس تکنولوژی breakthrough بنا نهاده شده است که ترجمه ای است از تصاویر داده ها برای بهینه  سازی نتایج خواسته شده از پایگاه اطلاعات. از توانایی های فردی خود برای شناسایی الگو ها استفاده کنید. در عرض چند ثانیه روند اطلاعات را شناسایی کنید و بینش کشف بصری اطلاعات را بدست آورید. برای رسیدن به این هدف نه نیاز به کد نویسی دارید و نه از تخصص شخص دیگر استفاده خواهید کرد.

 

tableau desktop data analysis software

 

به سرعت فکر کردن  به آنچه  که می خواهید دست یابید.

 

 

اتصال به پایگاه اطلاعاتی و دریافت جزئیات اطلاعات بدون حتی یک خط کد نویسی اعجازی است که تابلو آن را در اختیار می گذارد.

راه حل هایی کهTableauSoftwarer توسط ابزارهای خود در اختیارتان قرار خواهد داد، داده های شما را اعم از بانکهای اطلاعاتی مختلف ، فایلهای اکسل و ... را به راحتی در هم ادغام میکند  و سپس آنها را برای ارائه گزارشات پویا و تجزیه و تحلیل داده هایتان آماده می نماید. شما به راحتی با چند کلیک می توانید به داده ها دست یابید و آنها را در یک محیط کاملا ساده به یک داشبورد تعاملی تبدیل کنید. شما با این ابزار قبل از این که به پاسخ سوالاتتان فکر کنید  پاسخ آنها را در پیش روی خود خواهید یافت.

 

tableau software fetchs data fom database

 

در عرض چند ثانیه به اطلاعات خود دست یابید.

 

 

با اتصال مستقیم به داده های خود برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی نیاز به انباره داده های جداگانه ندارید. شما با تابلو یک انباره داده همراه دارید که می تواند به صورت برخط به اطلاعات واقعی شما متصل باشد و تغییراتی که در آنها رخ میدهد را به سرعت و به سادگی به شما نمایش دهد. شما می توانید به 2 یا 3 و یا حتی 10 منبع اطلاعاتی مختلف متصل باشید و به راحتی آنها را با هم ترکیب کنید و گزارشات پیچیده ای را که پیش از این امکان ساخت آن را نداشتید تولید کنید. لیست منابع اطلاعاتی را که می توانید توسط ابزار تابلو دستکتاپ  به آنها متصل شوید در در این مقاله مشاهده کنید. 

 

access data warehouse using tableau desktop software

 

با یک داشبورد زییا آنچه را که از اطلاعات خود درک کرده اید با همکارانتان به اشتراک بگذارید. 

 

 

تصمیم گیری با استفاده از اطلاعات درایو. ترکیب نظرات متعدد به داشبورد تعاملی. برجسته کردن و فیلتر کردن داده ها برای نشان دادن روابط. رشته با هم بینش های خاص را به داستان هدایت شده به دلیل' پشت داده های خود را توضیح دهد. محتوا با استفاده از وب سایت بر اساس تابلو سرور و یا تابلو آنلاین به اشتراک بگذارید. فرهنگ داده ها رو ساخت. دانلود یک محاکمه رایگان برای شروع کن.

برای ترکیب نظرات همکاران و کارمندانی که در یک محیط نیستند نیاز به یک داشبور تعاملی بر خط دارید. تصمیم گیری و دریافت نظرات دیگران با برجسته کردن و فیلتر کردن داده ها در یک داشورد برخط امکان پذیر می باشد. نگاه های متفاوت به یک داشبورد تعاملی می تواند تصمیم گیری پیرامون کسب وکار شما را دقیق تر کند. آنچه را که از داده های خود درک کرده اید به راحتیم می توانید با تابلو سرور و یا تابلو برخط به اشتراک بگذارید 

صفحه1 از2