// added for slider conflict by msn

راهکارها

Rahkar

مدیریت دارایی ها

assets

مدیریت بحران

crisis

مدیریت املاک و مستغلات

properties

زمان خاصیت اطلاعات را از بین می برد،

اطلاعات کسب و کارتان را در لحظه ببینید.


مجموعه ای از کارشناسان فناوری اطلاعات و پیشروان مدیریت کسب و کار یک مجموعه هماهنگ برای تشکیل یک تیم هوش تجاری است . در این حوزه تنها امکانات فناوری اطلاعات برای ارتقا شما کافی نیست. بنابراین سوال اینجا است پس ما چگونه می توانیم باعث رشد و تعالی کسب و کار شما باشیم. از این روست که ما با تمرکز بر حوزه هوش تجاری فعالیتی را آغاز نموده ایم که با مشاوره صاحبین کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره مدیریت سعی در شناسایی اولیه کسب و کار دارند. پس از آن متخصصان پایگاه داده ها در خدمت تجارت شما خواهند بود که با شناسایی و احصاء داده های سیستمهای موجودتان رابطه های تعریف شده در تصویر بزرگ شناسایی شده در حوزه مدیریت ارشد را کشف نمایند. تشکیل انباره داده ها در این لحظه امکان پذیر خواهد بود. و پس از آن داشبوردهای اطلاعاتی که همان تصویر فعالیتهای کسب و کار شما است در جلو چشمان مدیران و تصمیم گیران اصلی تجارتتان قرار خواهد گرفت.