// added for slider conflict by msn

خدمات دامینه

  • شناسایی کسب و کار  و تحقیقات بازار
  • تدوین شاخصهای اطلاعاتی
  • ایجاد انباره داده و تلفیق پایگاه های اطلاعاتی
  • جمع آوری اطلاعات و ممیزی کسب و کار
  • تهیه و ارائه ابزارهای بصری سازی

در دوره های هوش تجاری ثبت نام کنید

register in domineh

ابزارهاي بصري سازي

داده كاوي

داده كاوي استخراج و تشريح دانش از حجم داده ها است. علمي است كه مربوط به پايگاه ها و مجوعه هاي حجيم داده ها است. دادهكاوي در پي استخراج و كشف دانش است. ما در داده كاوي به تحليل و كند و كاو اطلاعات هستيم. داده كاوي ادامه مسير علم آمار است با اين تفاوت كه عمق داده هاي مورد بررسي در داده كاوي در مقياس و وسعت بيشتري است. 

داده كاوي (Data Mining )

 به مفهوم استخراج اطلاعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

داده کاوی data mining

 

بسياري از شركتها داراي حجم عظيمي از اطلاعات هستند. امروزه با استفاده از ابزارهاي نرم افزاري مي توان استخراج دانش از عمق اين حجم عظيم اطلاعات را بدست آورد. تطبيق و كشف دانش از اين حجم اطلاعات مي تواند بهترين بهره را براي اين شركتها داشته باشد. استفاده از داده كاوي مي تواند سوالات زيادي پاسخ دهد. سوالاتي از قبيل : كداميك از مشتريان خريدار كداميك از محصولات ما خواهند بود؟ چه موقع زمان تاسيس نمايدگي جديد است؟ تاسيس شعبه جديد در كجا سود ده تر است؟ راندمان توليد با كدام مواد اوليه بيشتر است؟ را با داده كاوي بدست خواهيم آورد. 

مهان پردازش امين با ارتباط تنگاتنگي كه با گروه ها و دانشگاه ها دارد مي تواند رابط خوبي براي رسيدن به يك پروژه موفق داده كاوي در مجموعه شما باشد.

خدمات ما در حوزه داده كاوي

در راستاي ارائه خدمات هوش تجاري اين شركت با همكاري گروه داده كاوي دايكه پروژه هاي داده كاوي و دوره هاي آموزشي اين رشته را برگزار ميكند. ارائه راهكارهاي داده كاوي و نفوذ آن در پروژه هاي هوش تجاري مي تواند هدايت گري قدرتمندي در حوزه دانش براي كسب و كار شما باشد.