// added for slider conflict by msn

مقایسه ابزارهای بصری سازی

visualization tools compare

ابزارهای بصری سازی

visualization tools

بيش از 70 درصد ادراك ما از محيط توسط حس بينايي ما بدست مي آيد. از اين روست كه نياز به بصري سازي اطلاعات داريم.

يكي از راهكارهاي مهمي كه در هوش تجاري مطرح است بصري سازي اطلاعات است. ابزارهاي بسيار زيادي دراين حوزه وجود دارد. دانشكاه ها و مراكز علمي دنيا سالها است كه براي آنكه داده هاي ما را به صورت بصري به نمايش بگذارند تحقات گسترده اي را انجام داده اند. ما در شركت مهان پردازش امين سعي كرده اين در اين مسير ابزارهاي مهم اين حوزه را شناسايي و به مشتريان خود معرفي نماييم. آموزش، ارائه و توسعه اين ابزارها از جمله فعاليتهايي است كه در شركت ما انجام ميشود. همكاران ما در واحد تحقيق و توسعه همواره سعي دارند تا با شناسايي بهترين راهكارهاي ارائه و بصري سازي ديتا آشنا شوند و آن را به صنعت معرفي نمايند. 

Tableau Software Microsoft Bussiness Intelligence Qlik View 

افزایش ادراک با بصری سازی داده ها توسط قدرتمندترین ابزار بصری سازی دنیا

استقرار هوش تجاری در سازمان با محبوب ترین کمپانی نرم افزاری دنیا

افزایش هوش سازمانی و بصری سازی سریع داده های کسب و کار با باسابقه ترین ابزار دنیا

با Tableau Software  آشنا شوید.

با Microsoft BI آشنا شوید.

با QlikView آشنا شوید.