// added for slider conflict by msn

 33  59  48  88(021)    

های لایت

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

های لایت

داده های مرتبط بر اساس انتخاب شما در view های متفاوت مشخص می شود. فعالیت های لایت به صورت ویژه در داشبورد
استفاده می شود.
1. روشن کردن های لایت
برای روشن کردن های لایت نوار ابزار های لایت را باز کنید. در منو تمام فیلدها و یا فیلد های مشخصی را انتخاب کنید

9c

 

2. تصحیح فعالیت های لایت
ویرایش< فعالیت را جهت باز شدن جعبه فعالیت انتخاب کنید. سپس فعالیت را انتخاب کرده برروی ویرایش کلیک
کنید.

10c

 

3.تنظیمات فعالیت
در جعبه ویرایش فعالیت فیلتر sheet منبع، sheet هدف و فیلد جهت های لایت را انتخاب کنید

11c

 

4.تماشای فعالیت
برروی منبع view کلیک کنید، سپس view های دیگر را ببینید

12c

 

خواندن 818 بار منتشر شده در تاریخ پنج شنبه, 06 آبان 1395 08:54
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید