// added for slider conflict by msn

 33  59  48  88(021)    

محمد

محمد

سه شنبه, 04 آبان 1395 11:08

Bullet graphs

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

Bullet Graphs

Bullet graph یک نوع نمودار میله ای توسعه یافته و جای گزین داشبورد سنج و متر می باشد. Bullet graph عموما برای
مقایسه ی مقیاس اولیه با یک یا چند مقیاس دیگر در چارچوب محدوده ی کیفی عملکرد از قبیل ضعیف، رضایت بخش و خوب
استفاده می شود

25c

 

1.دومقیاس جهت مقایسه انتخاب کنید
کلید Ctrl را از رو صفحه کلید نگه دارید و دو مقیاس را در پنجره داده ها انتخاب کنید.

26c

2.برروی show me در نوار ابزار کلیک کنید
دکمه show me در نوار ابزار را کلیک کنید، و سپس bullet graph را انتخاب کنید.

27c

3.تغییر خط مرجع
گاهی اوقات ممکن است شما بخواهید خط مرجع زمینه را تغییر دهید. مبادله با سرعت دو مقیاس با راست کلیک برروی
محور و انتخاب فیلد مبادله ی خط مرجع.

28c

4.تصحیح خط مرجع از طریق ویرایش
برروی محور راست کلیک کرده، گزینه ی ویرایش خط مرجع را مشخص کنید. سپس یکی از خطوط مرجع را جهت
تغییر انتخاب کنید

29c

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 11:02

افزودن عکس پیش زمینه

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن عکس پیش زمینه
افزودن عکس پیش زمینه، در جهت فهم بیشتر view به شما کمک خواهد کرد. معمولا از عکس های پیش زمینه برای افزودن
نقشه با اطلاعات عرض و طول جغرافیایی استفاده می شود. اگر چه نقشه معمول ترین نوع عکس پیش زمینه می باشد، اما شما
می توانید از هر عکسی که مرتبط است با دادهایتان استفاده کنید.
1. باکس عکس پیش زمینه را باز کنید.
داده< عکس پیش زمینه را انتخاب کنید. بر دکمه افزودن کلیک کنید.

21c

 

2.تعریف مختصات برای تصویر
از دکمه جستجو برای انتخاب عکس استفاده کنید. سپس مختصات X و Y عکس را مشخص کنید

22c

 

3.مشخص کردن شرط نمایش و مخفی سازی
از شرط جهت نمایش عکس در هر یک از worksheet های مرتبط استفاده کنید. در تب گزینه ها برروی افزودن
کلیک کنید. فیلد را براساس شرط معین کرده سپس مقدار را انتخاب کنید

23c

4.فعال و غیر فعال کردن تصویر
اگرچه شما می توانید چندین تصویر برای یک workbook اضافه کنید، اما ممکن است شما فقط بخواهید از یک
زیرمجموعه از عکس ها برای مجموعه خاصی از worksheet ها تنظیم کنید.از چک باکس در عکس های جهت
مشخص کردن نمایش در worksheet ها استفاده کنید

24c

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 10:51

نمودار منطقه

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار منطقه
نمودار منطقه، نمودار خطی است که در آن منطقه ها با خط و محور ها با رنگ های متفاوت پوشانده شده اند. این نمودار معمولا
جهت نمایش جمع انباشته ها در طول زمان استفاده می شود. برای ایجاد چارت منطقه ای مراحل زیر را دنبال کنید.
1. ایجاد نمودار خطی
بعد را داخل ستون و مقیاس را در سطر قرار دهید. سپس بعد بعدی را داخل قفسه ی رنگ قرار دهید. Analysis> stack marks> on را انتخاب کنید.

17c

 

2.نوع منطقه را انتخاب کنید
در کارت نشانه گذاری، منطقه را انتخاب کنید تا داده ها به صورت نمودار منطقه ای نمایش داده شوند

18c

 

3. افزودن فرمت
شما می توانید هر فرمت را که می خواهید برروی نمودار منطقه ای اعمال کنید. برای مثال شما می توانید رنگ ها
منطقه ها را تغییر دهید.

19c

 

4.های لایت منطقه ها

شما همچنین می توانید منطقه ای را که می خواهید های لایت کنید. به عنوان مثال شما می توانید به جای اینکه فقط
خط قسمت از منطقه را رنگی کنید باشد.

20c

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 10:43

گروه بندی

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه بندی
بعضی وقتها شما می خواهید چندین بعد را در یک گروه قرار دهید و در داده شما وجود ندارد.
1. انتخاب اعضا در گروه
یک یا چند عضو را جهت گروهبندی انتخاب کنید.

13c

 

2.برروی گروه در منوی نوارابزار کلیک کنید

14c

 

3.ویرایش نام گروه
برروی فیلد گروه در پنجره داده راست کلیک کنید و ویرایش را انتخاب کنید. سپس گروه را انتخاب کرده و سپس
برروی نام جدید را کلیک کنید.

15c

4.افزودن و حذف اعضا
در جعبه ویرایش گروه، به وسیله ی drag- and – drop شما می توانید اعضای جدید اضافه و یا حذف کنید

16c

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 10:34

های لایت

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

های لایت

داده های مرتبط بر اساس انتخاب شما در view های متفاوت مشخص می شود. فعالیت های لایت به صورت ویژه در داشبورد
استفاده می شود.
1. روشن کردن های لایت
برای روشن کردن های لایت نوار ابزار های لایت را باز کنید. در منو تمام فیلدها و یا فیلد های مشخصی را انتخاب کنید

9c

 

2. تصحیح فعالیت های لایت
ویرایش< فعالیت را جهت باز شدن جعبه فعالیت انتخاب کنید. سپس فعالیت را انتخاب کرده برروی ویرایش کلیک
کنید.

10c

 

3.تنظیمات فعالیت
در جعبه ویرایش فعالیت فیلتر sheet منبع، sheet هدف و فیلد جهت های لایت را انتخاب کنید

11c

 

4.تماشای فعالیت
برروی منبع view کلیک کنید، سپس view های دیگر را ببینید

12c

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 10:26

فیلتر

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلتر

هدف از فیلتر، نمایش اطلاعات مرتبط در یک یا چندین sheet . این نوع فیلترها به خوبی کار می کنند زمانی که شما مسیرهای
تحلیلی را از نگاهی کلی به نگاهی جزئی و دقیق بر روی workbook و یا داشبورد دنبال میکنید.
1.View مورد نظر جهت فیلتر را انتخاب کنید
برروی داشبورد view مورد نظر را انتخاب کرده، سپس گزینه ی استفاده بر اساس فیلتر را انتخاب کنید.

5c

 

2.تصحیح کردن فعالیت
ویرایش< فعالیت را جهت باز کردن جعبه فعالیت انتخاب کنید. سپس فعالیت را انتخاب کرده و برروی ویرایش کلیک
کنید.

6c

 

3.تنظیمات فعالیت
در جعبه ویرایش فعالیت فیلتر sheet منبع، sheet هدف و فیلد فیلتر را انتخاب کنید.

7c

4.تماشای فعالیت
برروی منبع view کلیک کنید، سپس view های دیگر را ببینید

 

8c

 

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 10:18

مرتب سازی با یک کلیک

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

مرتب سازی با یک کلیک
دو دکمه جهت مرتب سازی سریع در نوار ابزار وجود دارد که ترتیب صعودی و یا نزولی مرتب سازی می کند.
1. فیلد و یا عضو مورد نظر را جهت مرتب شدن انتخاب کنیدیک یا چند عضو ویا فیلدی که می خواهد مرتب شود را انتخاب کنید.

1

2.برروی دکمه مرتب سازی کلیک کنید
برروی یکی از دکمه های مرتب سازی در نوار ابزار کلیک کنید.

2c

 

3.نتیجه را ببینید
فیلد مرتب شد در قفسه ها بلد می شود.

3c

 

4.ویرایش مرتب سازی
با انتخاب مرتب سازی از منو می توانید مرتب سازی را ویرایش کنید.

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار تابلو به عنوان سرور داده

تابلو در حال حاضر ارائه دهنده ی مدیریت مرکزی و ذخیره سازی داده های استخراجی و پایگاه داده  ای است که به وسیله ی آن  داده های خود را ایجاد و منتشر می کنید. این منبع داده قابل استفاده مجدد و  سرور شامل تمام workbook  هایی است که انتشار کرده اید و سریعا به داده های، درایورها مورد نیاز پایگاه داده متصل می شود، اطلاعات به صورت زنده به پایگاه داده متصل است. (به این معنا که هر تغییری برروی پایگاه داده اعمال شود برروی workbook نیز اعمال می شود).

به دلیل اینکه یک منبع داده برای چندین تا workbook استفاده می شود، شما داده را برروی سرور ذخیره می کنید. به روز رسانی استخراج ها می توان برنامه ریزی شود برروی هر استخراج به جای هر workbook و هنگامی که workbook از منبع داده سرور تابلو دانلود استفاده می کند، داده های استخراج شده برروی سرور می ماند و این باعث کاهش حجم ترافیک  شبکه می شود.  برای ایجاد منبع داده تابلو سرور، تمام کاری که شما باید بکنید اتصال به داده است، افزودن هر گونه فیلد سفارشی ساز و انتشار در تابلو می باشد.

  1. ایجاد منبع داده

برروی اتصال به داده ها کلیک کنید و منبع داده خود را انتخاب کنید

27m

2.انتشار منبع داده

 برای انشار منبع داده در تابلو سرور،  راست کلیک کنید، و گزینه ی اتشار برروی سرور را انتخاب کنید.

28m

3.ویرایش منبع داده

برای ویرایش منبع داده انتشار شده،  آیکون ویرایش برروی  اتصال به داده در نسخه دسک تاپ تابلو را انتخاب کنید.

29m

4.انتشار مجدد منبع داده

بعد از اعمال تغییرات، برروی منبع داده راست کلیک کنید و انتشار مجدد را انتخاب کنید

30m

 

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 09:39

گزینه PDF پیشرفته

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه PDF پیشرفته

شما به صورت سریع می توانید بخشی از workbook خود را که در تابلو سرور می بینید به صورت PDF پرینت کنید.

  1. گزینه ی PDF  را انتخاب کنید

View را در تابلو سرور بازکنید و از نوار ابزار استخراج را انتخاب کنید و سپس برروری گزینه PDF کلیک کنید.

23m

 

2.لایه بندی و سایز برگه را انتخاب کنید

24mSheet.3 را انتخاب کنید

انتخاب کنید workbook, dashboard و یا  sheet پرینت شود. 

25mPDF.4  را پرینت کنید

برروی دکمه تایید کلید کنید

26m

 

 

 

سه شنبه, 04 آبان 1395 09:30

بهبود سرور کنترل و فیلتر

tableau logo1

 

 

 

 

 

 

 

بهبود سرور کنترل و فیلتر

سرور خطی تابلو با رابطه کاربری ساده و بهبود ناوربری کار شما را در پیدا کردن چیزی که دنبالش هستید راحت می کند. شما می توانید استفاده از جعبه جستجو، برچسب، نام ناشر، تاریخ، نام پروژه در هر ترکیبی در ستون کناری سمت چپ دنبال چیزی که می خواهید بگردید.

  1. ارسال داده ها به لیست

برروی تب محتوای داخل نواربار تابلو سرور کلیک کنید و view را انتخاب کنید.

19m2.استفاده از فیلتر جستجو

در نوار کناری موردی را که دنبال آن هستید را بنویسید. از فیلتر جهت مشخص کردن محدوده ی خود استفاده کنید.

20m3.مرتب کردن لیست

از گزینه مرتب کردن در بالای صفحه  جهت سازماندهی view ها و workbook ها استفاده کنید

214.کاوش مدیریت ها و تب محتوا

در هر سرور کاربر امکان دسترسی به تب محتوا را دارد، که تب شامل workbookها، viewها، پروژه ها و منبع داده ها می باشد. فقط مدیر سایت و مدیر سیستم امکان دسترسی به تب ادمین را دارند.

22m

 

 

صفحه1 از3