// added for slider conflict by msn

 33  59  48  88(021)    

هوش تجاری - اسلحه ای بزرگ در دسترس همگان

 

هر سازمان بزرگ یا کوچک در هر جایگاهی از کسب و کارش هزارن دلیل دارد تا با قدرت بخواهد موقعیت فعلی خود را حفظ کند و سپس آن را ارتقاء بخشد. این بدین معنی است که داده های کافی در کسب و کار گردآوری شود و تحلیل های صحیح برای آنها انجام شود.اگر وقت کافی برای جمع اوری اطلاعات وجود داشته باشد و اطلاعات در عرض یک روز در اختیار صاحبان مشاغل قرار گیرد این وظیفه نرم افزارهای هوش تجاری است که داده های جمع اوری شده را به تحلیل های صحیح بدل کنند و تصمیم گیری را برای صاحبان خود سهل تر کندد.

طبق گزارشات ارائه شده توسط موسسه گارتنر، درآمد بازار نرم افزارهای هوش تجاری در جهان طی سال گذشته 8.7 درصد رشد کرده است و به و حدودا به 12.7 بیلیون دلار رسیده است.آنالیست های موسسه گارتنر میگویند بازار نرم افزارهای هوش تجاری یک از سریعترین رشد بازار را در دنیای نرم افزار تجربه می کند. سازمانها در رقابتهای بوجود آمده به واسطه اوضاع اقتصادی فعلی جهان به فکر هوشمند شدن، چالاکتر شدن و کارآمدی در کسب و کار خود هستند و به دنبال ابزارهایی می گردند که ایشان را در این هوشمند سازی یاری رسانند. کارشناسان در سراسر جهان  پیش بینی می کنند که هوش تجاری نفوز بیشتری در  بنگاه ها خواهد کرد و بیشتر از آن که آنها را درگیر فن آوری اطلاعات  کند، تمرکزشان را بر کسب و کار ایشان بیشتر خواهد کرد.

نرم افزارهای هوش تجاری برای همه

 

زمان آن گذشته است که فقط شرکتهای بزرگ  بتوانند از ابزارهای پیشرفته هوش تجاری بهره مند گردند. در این باره باید از تکنولوژی و نتایجی که برای صنعت نرم افزار به ارمغان آورده است تشکر کنیم.