// added for slider conflict by msn

OracleBiPoster2

هوش تجاری اوراکل

 

هوش تجاری اوراکل نمونه جذابی از فناوری و برنامه های کاربردی شرکت معظم اوراکل است. این ابزار از مطرح ترین ابزارهای هوش تجاری دنیا است که بر اساس پرسش و پاسخ ، ایجاد گزارشات پویا، آنالیز اطلاعات به همراه ابزارهای هوش تجاری بنا نهاده شده است. امکانات استفاده از ابزارهای برپایه تلفن های هوشمند و یکپارچه سازی داده ها و مدیریت یکپارچه داده ها این ابزار را به یکی از پیشروان بازار هوش تجاری تبدیل کرده است. هوش تجاری اوراکل از آنجا که ساخته و پرداخته یکی از قدتمندترین شرکتهای دست اندر کار پایگاه داده ها طراحی و ساخته شده است می تواند برای بسیاری از سازمانها و ارگانهایی که پایه مخازن اطلاعاتی خود را بر این بانک اطلاعاتی بنیاد کرده اند جذاب باشد. Oracle علاوه بر ارائه یک راه حل هوش تجاری به سازمان می تواند یک انباره داده مطمئن و ساختیافته برای مجموعه خود باشد.

اوراکل یک پلتفورم تجاری فراهم میکند تا در کلاس جهانی بهترین ها را برای راه اندازی ساختار هوش سازمانی ارائه کند. تجزیه و تحلیل داده ها، داشبوردهای تعاملی، گزارشات پیچیده، امکان گزارشات در تلفن همراه، گزارشات چند بعدی OLAP، آنالیز بر پایه بنیاد اطلاعات موجود، مجتمع تجاری معماری اطلاعات از جمله مواردی است که ORACLE BI در اختیار کاربرانش قرار میدهد.

oracle business intelligence