// added for slider conflict by msn

هوش تجاری 

داده کاوی

انبار داده ها

ابزارهای بصری سازی

آموزش

شناسایی کسب و کار

صنایع و هوش تجاری

تجزیه و تحلیل داده های صنعت با انعطاف پذیری بالا با استفاده از هوش تجاری                                                                                  

  

 نمونه خود را اینجا بیابید

منابع داده ای در هوش تجاری

ارتباط منابع داده ای در یک ابزار و کشف حقایق نهفته در ایجاد ارتباط میان آنها

 

بیشتر بخوانید

دپارتمان ها

کلیه واحدهای اجرایی سازمان بعد از استقرار هوش تجاری یک حرفه ای خواهند بود.

 

دراین باره بخوانید.

توانمندیها

بینش بیشتر از داده های کسب و کار باعث افزایش توانمندی ها می شود.

 

بیشتر بخوانید

زمان خاصیت اطلاعات را از بین می برد،

اطلاعات کسب و کارتان را در لحظه ببینید.


مجموعه ای از کارشناسان فناوری اطلاعات و پیشروان مدیریت کسب و کار یک مجموعه هماهنگ برای تشکیل یک تیم هوش تجاری است . در این حوزه تنها امکانات فناوری اطلاعات برای ارتقا شما کافی نیست. بنابراین سوال اینجا است پس ما چگونه می توانیم باعث رشد و تعالی کسب و کار شما باشیم. از این روست که ما با تمرکز بر حوزه هوش تجاری فعالیتی را آغاز نموده ایم که با مشاوره صاحبین کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره مدیریت سعی در شناسایی اولیه کسب و کار دارند. پس از آن متخصصان پایگاه داده ها در خدمت تجارت شما خواهند بود که با شناسایی و احصاء داده های سیستمهای موجودتان رابطه های تعریف شده در تصویر بزرگ شناسایی شده در حوزه مدیریت ارشد را کشف نمایند. تشکیل انباره داده ها در این لحظه امکان پذیر خواهد بود. و پس از آن داشبوردهای اطلاعاتی که همان تصویر فعالیتهای کسب و کار شما است در جلو چشمان مدیران و تصمیم گیران اصلی تجارتتان قرار خواهد گرفت.